14 de enero de 2013

Blacksad


Blacksad é unha serie de novelas gráficas francesa, creada e desenvolta polos  españois Juan Díaz Canales como guionista  e Juanjo Guarnido como debuxante. O contexto xeral da serie  sitúase nos Estados Unidos despois da  Segunda Guerra Mundial, nos comezos da Guerra Fría. Un lugar entre as sombras, Artic-Nation,  Alma roxa, e  O inferno, o silencio son os catro títulos que compoñen a serie. Acción, intriga, corrupción, política, falsedades, racismo,violencia… semella case a sección de noticias de calquera diario. Plena actualidade.